Poziv za učešće u evropskom programu razmjene “Erasmus za mlade preduzetnike”

U Bosni i Hercegovini je aktivan program Erasmus za mlade preduzetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs). Riječ je o programu prekogranične razmjene koji pruža priliku mladim preduzetnicima (i onima koji žele…

Continue ReadingPoziv za učešće u evropskom programu razmjene “Erasmus za mlade preduzetnike”

Obavještenje o donošenju Odluke o utvrđivanju rang liste kandidata kojima se dodjeljuje redovna stipendija

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE FONDACIJA PORODICE BEĆIREVIĆ KOMISIJA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA DODJELE REDOVNIH I POSEBNIH STIPENDIJA PREDMET: Obavještenje o donošenju Odluke o utvrđivanju rang liste kandidata kojima se dodjeljuje…

Continue ReadingObavještenje o donošenju Odluke o utvrđivanju rang liste kandidata kojima se dodjeljuje redovna stipendija

J A V N I P O Z I V za dodjelu redovnih stipendija studentima I i II ciklusa studiranja za akademsku 2020/2021. godinu

BOSNA I HERCEGOVINABRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINEFONDACIJA PORODICE BEĆIREVIĆ U P R A V N I   O D B O R Broj: 1/21 Dana, 04.01.2021. Na osnovu člana 3. stav…

Continue ReadingJ A V N I P O Z I V za dodjelu redovnih stipendija studentima I i II ciklusa studiranja za akademsku 2020/2021. godinu

Likovna radionica

🎨Polaznice likovne radionice, koju vodi naša Asmira Imamović Ahmetović, su danas na svom prvom času, pripremale motive koje će oslikavati na materijalima nastalim na radionicama šivenja. Pripremljeni materijal će ukrašavati…

Continue ReadingLikovna radionica