Poziv za učešće u evropskom programu razmjene “Erasmus za mlade preduzetnike”

You are currently viewing Poziv za učešće u evropskom programu razmjene “Erasmus za mlade preduzetnike”


U Bosni i Hercegovini je aktivan program Erasmus za mlade preduzetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs). Riječ je o programu prekogranične razmjene koji pruža priliku mladim preduzetnicima (i onima koji žele da to postanu) da putuju u zemlje regiona i Evropske unije i tamo sarađuju, uče i stiču iskustva od preduzetnika koji uspješno vode svoja preduzeća. Tokom boravka u inostranstvu, mladi preduzetnici rade po unaprijed dogovorenom planu posjete koji obuhvata kako usavršavanje i razvoj vlastite poslovne ideje i plana, tako i pružanje podršku preduzetnicima domaćinima u poslovima koje oni obavljaju. Tako obje strane imaju koristi od razmjene.

Eda – Agencija za razvoj preduzeća je jedna od kontakt tačaka programa Erasmus za mlade preduzetnike u BiH koja (potencijalnim) mladim preduzetnicima pruža tehničku podršku prilikom registracije u evropsku bazu preduzetnika, ostvarivanju kontakta, pronalasku preduzetnika domaćina, definisanju plana posjete, a na raspolaganju je tokom cijelog vremena boravka u inostranstvu. U bazi podataka programa „Erasmus za mlade preduzetnike“ je registrovano preko 6.600 preduzetnika domaćina i preko 11.600 mladih preduzetnika iz 50 država, a do sada je uspješno realizovano oko 9.400 posjeta.

Ako razmišljate o pokretenju vlastitog biznisa i imate poslovnu ideju koju želite da provjerite i unaprijedite, možete dobiti više informacija o programu i načinu prijave na web-stranici  Erasmus for Young Entrepreneurs , kao i u promotivnim materijalima:
EYE – za nove preduzetnike
EYE – najvažnije informacije
Za detaljnije informacije o učešću u programu Erasmus za mlade preduzetnike, možete kontaktirati
Agenciju za razvoj preduzeća Eda, putem e maila eda@edabl.org ili telefona 051/300-241.

Leave a Reply