Kursevi/radionice predavači

You are currently viewing Kursevi/radionice predavači

Kursevi/radionice su besplatni i realizuju se u prostorijama Fondacije porodice Bećirević.

Radionice slikanja i šivenja traju po 2 mjeseca a kursevi engleskog jezika i osnova poznavanja rada na računaru, poslovne korespondencije i kancelarijskog poslovanja traju 3 mjeseca.

Radionice i kursevi se realizuju u sklopu projekta “Razvoj ženskog preduzetništva kroz edukativne i praktične aktivnosti i individualan pristup” kojeg finansira Agencija za razvoj preduzeća – Eda iz Banja Luke.