Ko su naši stipendisti: Edina Huseinović

You are currently viewing Ko su naši stipendisti: Edina Huseinović

Edina Huseinović, student I godine III ciklusa studija, smjer Primijenjena hemija, zajednički doktorski studij Tehnološkog i Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Tuzli

Edina je trenutno jedini stipendista naše Fondacije koji je na doktorskim studijama. Kaže da je produženi vikend ili kraće putovanje sa porodicom njen omiljeni odmor, kada se posvete jedni drugima a sve drugo ostave po strani. Najviše se smije zbog djece jer su oni ti koji joj uvijek izmame osmijeh.

„Da biste studirali hemiju, potrebna je ljubav i volja prema istraživanju, razumijevanje i spremnost na praktičan rad, precizno izvođenje različitih eksperimenata i mjerenja. Hemija mi je bila posebno zanimljiva jer je uključivala rad u laboratoriju i stvaranje nečeg novog (npr. sinteza nove molekule s novim svojstavima i sl). Iako je mnogi doživljavaju kao apstraktnu i komplikovanu, hemija je veoma značajna nauka u svim segmentima društva. Hemija je prisutna svuda oko nas. Ono što vidimo, čujemo, mirišemo, jedemo, pijemo, dodirujemo uključuje postojanje hemijskih supstanci različite strukture i prirode, kao i mnoštvo hemijskih reakcija i interakcija. Zbog toga izučavanje hemije pomaže u razumijevanju svijeta koji nas okružuje, odnosno kako neke stvari u prirodi funkcionišu. Hemija je u osnovi mnogih nauka. Procesi rasta i razvoja biljaka i životinja, pojave bolesti kod živih organizama zasnovane su na hemijskim promjenama materije od kojih se živa bića sastoje. Hemija takođe omogućuje razumijevanje mehanizama djelovanja lijekova na žive organizme i njihove interakcije sa ostalim supstancama u organizmu. Osnovna istraživanja u oblasti proizvodnje zdrave hrane i održive poljoprivrede takođe se baziraju na znanjima hemije. Biti hemičar znači imati mogućnost da birate zanimanje u širokom spektru jer hemija ne poznaje granice i što bi rekli u sve se miješa.“

Edinu smo još pitali:

Šta si kao mala željela biti kad odrasteš?
Kao mala željela sam da budem učiteljica. Na neki način, to mi se i ostvarilo.

Koja ti je omiljena knjiga?
“Kaluđer koji je prodao svoj ferari” (Robin Sharma)

Gdje se vidiš za pet godina?
Trenutno sam na početku doktorskog studija. Moj petogodišnji plan je svakako okončanje istog kao i dalje napredovanje u karijeri što se svakom članu akademske zajednice postavlja kao zadatak.

Vaš prvi posao?
Izbor u nastavno zvanje asistenta na užoj naučnoj oblasti „Organska hemija“ na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Tuzli.

Ko te najbolje poznaje?
Roditelji, sestra i suprug.

Našim učenicima i studentima poručuje: „Svi vaši snovi, mogu postati stvarnost – ukoliko imate hrabrosti da ih slijedite!”